NÁVOD LEGALIZACE SVÉPOMOCÍ

Zákonem stanovený souhrnný postup legalizace stavby dle platné legislativy

 • Je pro Vás noční můrou neochota úředníků plynoucí z neznalosti celého problému?
 • Není třeba zbytečně trávit čas na jednotlivých úřadech pro kusé informace. 
 • Nabízíme rychlou orientaci v neznámém prostředí.
 • Okamžitý přísun skutečně potřebných informací ověřených dlouhodobou praxí.
 • Přehledný popis jednotlivých fází procesu.
 • Vhodné pro všechny typy staveb.
 • Finanční úspora při legalizaci stavby svépomocí.

Termín dodání: 10 pracovních dnů.

Cena vč. DPH

3 490,00 Kč

Ucelený a přehledný postup použitelný na všechny typy staveb a připravený pro každého z vás. Návod je ideálním podkladem pro zvládnutí celého procesu legalizace Vaší nemovitosti. Podrobný popis všech předpokládaných úkonů řazený chronologicky, který Vás nasměruje správnou cestou. Každý krok obsahuje základní informace, ale hlavně naše profesionální reálné zkušenosti nabyté léty praxe, které jen tak někde nenajdete.

Součástí dokumentace, vypracované do posledního detailu, je přehledný seznam specialistů a institucí, se kterými se v jednotlivých etapách projektu setkáte. U každého kroku najdete odhadovaný časový úsek, který je pro každý krok obvyklý.

Co všechno se z dokumentace dozvíte:

 • kde ideálně začít,
 • jaké lokální specialisty musíte oslovit,
 • kdo vám zajistí jednotlivé části dokumentace,
 • přesný průběh schvalovacího procesu legalizace stavby z pohledu jednotlivých úřadů a dotčených orgánů státní správy,
 • kvalitní obsah předprojektové přípravy,
 • druh a rozsah projektové dokumentace,
 • rámcový přehled, kolik času zabere legalizace stavby.

Obsah dokumentu

Předprojektová příprava:

 • obhlídka místa,
 • posouzení souladu s územním plánem,
 • zajištění podkladů ke stávajícím vedení inženýrských sítí,
 • prověření specifik řešeného pozemku,
 • další nezbytné úkony.

Projekční práce:

 • zaměření stávajícího stavu objektu - tzv. pasport stavby,
 • projektová dokumentace pro potřeby tzv. Dodatečného povolení stavby,
 • požárně bezpečnostní řešení,
 • průkaz energetické náročnosti budovy,
 • další dokumenty.

Schvalovací proces:

 • inženýring - nutné jednání s úřady a zajištění souhlasných stanovisek,
 • podání všech nezbytných žádostí směřujících k finálnímu vkladu stavby do katastru nemovitostí.