ANALÝZA POZEMKU

Nezávislá odborná předkupní analýza pozemku

 • Odpovídá vybraný pozemek přesně Vašim požadavkům?
 • Investujte své peníze s jistotou.
 • Neriskujte finanční ztrátu. 
 • Eliminujte komplikace s nabytím bezúčelného porostu.
 • Nespokojte se s neucelenými informacemi od realitního makléře nebo vlastníka.
 • Nepodceňujte odbornou předkupní analýzu.

Nezbytné podklady pro vyhotovení:

 • označení katastrálního území,
 • uvedení parcelního čísla pozemku.

Termín dodání: 5 pracovních dnů od dodání kompletních podkladů. 

2 990,00 Kč

Nezávislé odborné posouzení pozemku před uskutečněním vlastní koupě. Pozemek posoudíme a vyhodnotíme dle Vámi dané specifikace uvažovaného účelu nemovitosti.

Posouzení je prováděno na základě odborné analýzy příslušného územního plánu a veřejně dostupných podkladů.

Z pohledu všech dostupných parametrů komplexní posouzení zahrnuje:

 • funkční analýzu,
 • výškové regulativy,
 • maximální míru zastavitelnosti,
 • povolenou podlažnost,
 • místně příslušná specifika v rámci ochranných pásem,
 • další možné způsoby využití pozemku.