Revize katastru nemovitostí

DIGITALIZACE DOKONČENA

Aktuálně v rámci celého území ČR probíhá tzv. Revize katastru nemovitostí. 

V rámci tohoto procesu je porovnáván stav katastrálních map s aktuálními leteckými snímky. Následnou pochůzkou pracovníků katastrálních úřadů v terénu je znovu ověřen skutečný stav a porovnán stav evidovaný. 

O příslušném nesouladu jsou následně informovány příslušné orgány veřejné moci, především stavební úřady, orgán ochrany zemědělského půdního fondu či orgán státní správy lesů. 

V případě, že vlastníte stavbu, nebo její část, která není zanesena v katastru nemovitostí, je více než pravděpodobné, že budete vyzváni k sjednání nápravy formou legalizace Vaší stavby.