Legalizace staveb

Jsme skupina odborníků, která Vám zajistí komplexní soubor činností od důvěrného prověření Vaší nemovitosti, až po případnou legalizaci černé stavby nebo její části. Majitelé staveb často netuší, že právě jejich dům je tzv. ČERNÁ STAVBA. 

Nevědomost bohužel neomlouvá... 

Co proces LEGALIZACE STAVBY vlastně znamená?

Jedná se o soubor odborných činností a legislativou stanovených úkonů, které je nezbytné provést, aby bylo možné stavbu nebo její část dodatečně povolit a případně zapsat do katastru nemovitostí (dále jen KN).

Tři základní pravidla pro legalizaci daná platným Stavebním zákonem.

Stavbu lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že:

  • není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
  • není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
  • není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Zajistit si potřebné informace pro posouzení plnění těchto základních bodů není pro laika snadný úkol. Náš odborný tým je tu od toho, aby vše zhodnotil a vyřešil za Vás.

Jak poznám, že jsem vlastníkem ČERNÉ STAVBY?

Můžete se vydat na příslušný katastrální úřad s dotazem, zda je Vaše stavba v pořádku či nikoliv. Nahlédnout do KN se dá i elektronicky ZDE. 

Přijde Vám prověření stavby komplikované? Rádi pomůžeme a vše prověříme bezplatně za Vás.

Jak se úřady o nelegální stavbě dozví?

Katastrální úřad po revizi KN nebo kdokoliv jiný může podat na stavební úřad podnět k tomu, aby zahájil Řízení o odstranění stavby.

Jaké jsou vstupní podklady pro posouzení případu?

Potřebujeme od Vás identifikátor pozemku, na kterém se objekt nachází. Může to být číslo parcely, číslo listu vlastnictví (LV), nebo jen číslo popisné sousedního objektu, jméno ulice a obec. Dále také fotografii stavby.

Jak celý proces zahájíme?

Zašlete nám přes formulář nebo na e-mail požadavek a sdělte jakýkoliv identifikátor pozemku. Do 96 hodin případ zhodnotíme z pohledu, zda je stavba v souladu s KN nebo není. Pokud je vše v pořádku, budeme Vás informovat s dobrou zprávou.

U staveb, které nejsou v souladu s KN, vyhodnotíme dále objekt z pohledu již uvedených tří základních pravidel daných Stavebním zákonem a spojíme se s Vámi. 

Pokud jsme Vám schopni pomoci, zašleme cenovou nabídku s popisem jednotlivých prací a úkonů. Po potvrzení naší objednávky zahájíme první kroky vedoucí k legalizaci černé stavby. 

Pokud je dle našich standardů  a postupů vyhodnocen případ jako v daný okamžik nelegalizovatelný, pak nebudeme plýtvat Vašimi finančními prostředky, nebudeme slibovat vzdušné zámky a řekneme NE. Některým vlastníkům nemovitostí skutečně není v našich silách aktuálně pomoci právě proto, že jejich stavba nebo její část nesplňuje daná pravidla.