Časté dotazy


Jaký typ objektu mohu chtít legalizovat?

Řešíme stavby všech velikostí. Od zahradního domku soukromých osob po tovární komplexy budov nadnárodních společností a investorů.

Kolik mě to bude stát?

Každý případ je individuální a vstupuje do něj mnoho proměnných. Od velikosti a umístění stavby, materiálového a konstrukčního řešení, až po bonitu půdy, na které se nachází. Z tohoto důvodu se cena nedá paušálně předem stanovit.

Po zaslání poptávky a předání identifikátoru místa Vám sdělíme přesnou cenu za jednotlivé práce a úkony. 

Za jak dlouho bude vše hotovo?

Drobné stavby nepodléhající dodatečnému povolení přibližně 80 dnů.

Ostatní stavby s nutností dodatečného povolení přibližně 130 dnů.

Jak bude stavební úřad postupovat?

Po podání podnětu by měl vyhodnotit jeho obsah a následně nařídit kontrolní prohlídku stavby. V případě, že podnět shledá oprávněným zahájí proces vedoucí k vydání Rozhodnutí o odstranění stavby.

Za nelegálně realizovanou stavbu může úřad uložit také pokutu až 500 000 Kč a za chybějící stavební povolení nebo souhlas s ohlášením stavby až 1 000 000 Kč. Pokutu lze uplatnit v případě nepodnikajících fyzických osob do 1 roku od realizace stavby a u právnických osob, nebo fyzických osob podnikajících do 1 roku, kdy se o černé stavbě úřad dozvěděl, nejpozději však do 3 let od realizace stavby.

Vyhnu se přes Vaši firmu pokutám?

Bohužel ne. Je na 100% jisté, že Vám budou pokuty uděleny. Ovšem v případě vlastního zájmu o legalizaci jsou úřady mnohem mírnější ve výši jednotlivých pokut, než když dá podnět jiný účastník.

Lze si nechat připravit dokumentaci a oběhnout si úřady sám?

Ano. Uveďte Váš požadavek ihned při identifikaci stavby. Bude v cenové nabídce zohledněn.

Lze si legalizovat stavbu svépomocí?

Ano. Připravili jsme pro Vás podrobný návod na legalizaci stavby svépomocí, který je k dipozici v našem e-shopu. Díky ucelenému návodu se vyhnete hodinám stráveným na úřadech, neochotě úředníků a současně ušetříte.