Časté dotazy


Jaký typ objektu mohu chtít legalizovat?

Řešíme stavby všech velikostí. Od zahradního domku soukromých osob po tovární komplexy budov nadnárodních společností a investorů.

Kolik mě to bude stát? V televizi říkali, že si paní vše vyřídila za 10 - 20 tis...

Každý případ je individuální a vstupuje do něj mnoho proměnných. Od velikosti 

a umístění stavby, materiálového a konstrukčního řešení, až po bonitu půdy, na které se nachází. Z tohoto důvodu se cena nedá paušálně předem stanovit.

Po zaslání poptávky a předání identifikátoru místa Vám sdělíme přesnou cenu 

za jednotlivé práce a úkony. 

V televizi byla uvedena cenová relace, která se vztahuje pouze na pasport stavby nebo na geometrický plán objektu. Tímto způsobem lze legalizovat pouze stavby, které jsou prokazatelně od 70. let minulého století beze změn a stavby u nichž tento způsob legalizace odsouhlasil příslušný stavební úřad. 

Za jak dlouho bude vše hotovo?

Drobné stavby nepodléhající dodatečnému povolení přibližně 80 dnů.

Ostatní stavby s nutností dodatečného povolení přibližně 130 dnů.

Jak bude stavební úřad postupovat?

Po podání podnětu by měl vyhodnotit jeho obsah a následně nařídit kontrolní prohlídku stavby. V případě, že podnět shledá oprávněným zahájí proces vedoucí 

k vydání Rozhodnutí o odstranění stavby.

Za nelegálně realizovanou stavbu může úřad uložit také pokutu až 500 000 Kč 

a za chybějící stavební povolení nebo souhlas s ohlášením stavby až 1 000 000 Kč. Pokutu lze uplatnit v případě nepodnikajících fyzických osob do 1 roku od realizace stavby a u právnických osob, nebo fyzických osob podnikajících do 1 roku, kdy se 

o černé stavbě úřad dozvěděl, nejpozději však do 3 let od realizace stavby.

Vyhnu se přes Vaši firmu pokutám?

Bohužel ne. Je na 100% jisté, že Vám budou pokuty uděleny. Ovšem v případě vlastního zájmu o legalizaci jsou úřady mnohem mírnější ve výši jednotlivých pokut, než když dá podnět jiný účastník.

Lze si nechat připravit dokumentaci a oběhnout si úřady sám?

Ano. Uveďte Váš požadavek ihned při identifikaci stavby. Bude v cenové nabídce zohledněn.

Lze si legalizovat stavbu svépomocí?

Ano. Připravili jsme pro Vás podrobný návod na legalizaci stavby svépomocí, který je k dispozici v našem e-shopu. Díky ucelenému návodu se vyhnete hodinám stráveným na úřadech, neochotě úředníků a současně ušetříte.