Časté dotazy


Jaký typ objektu mohu chtít legalizovat?

Řešíme stavby všech velikostí. Od zahradního domku soukromých osob po tovární komplexy budov nadnárodních společností a investorů.

Kolik mě to bude stát? V televizi říkali, že si paní vše vyřídila za 10 - 20 tis...

Každý případ je individuální a vstupuje do něj mnoho proměnných. Od velikosti a umístění stavby, materiálového a konstrukčního řešení, až po bonitu půdy, na které se nachází. Z tohoto důvodu se cena nedá paušálně předem stanovit.

Po zaslání poptávky a předání identifikátoru místa Vám sdělíme přesnou cenu za jednotlivé práce a úkony. 

V televizi byla uvedena cenová relace, která se vztahuje pouze na pasport stavby nebo na geometrický plán objektu. Tímto způsobem lze legalizovat pouze stavby, které jsou prokazatelně od 70. let minulého století beze změn a stavby u nichž tento způsob legalizace odsouhlasil příslušný stavební úřad. 

Stačí mi pasport a geometrický plán?

Odpoví Vám stavební úřad. Vydejte se za příslušnými úředníky a ptejte se přímo na Vaši stavbu kompetentní osoby. Určitě Vám informaci poskytnou. Ta je zásadní a rozhodující. Pokud řeknou ANO, pak máte vyhráno a jste na tom ještě poměrně dobře. Pokud řeknou NE, pak se jedná o kompletní dodatečné povolení stavby a tady se vše ztíží, prodraží a časově protáhne.  

Za jak dlouho bude vše hotovo?

Drobné stavby nepodléhající dodatečnému povolení přibližně 80 dnů.

Ostatní stavby s nutností dodatečného povolení přibližně 130 dnů.

Jak bude stavební úřad postupovat?

Po obdržení podnětu by měl vyhodnotit jeho obsah a následně nařídit kontrolní prohlídku stavby. V případě, že podnět shledá oprávněným, může zahájit proces vedoucí k vydání Rozhodnutí o odstranění stavby.

Lze si nechat připravit dokumentaci a oběhnout si úřady sám?

Ano. Uveďte Váš požadavek ihned při identifikaci stavby. Bude v cenové nabídce zohledněn.

Lze legalizovat všechny černé stavby?

NE. Legalizace všech staveb není možná např. z důvodu umístění tam, kde to neumožňuje územní plán ani platná legislativa.