Pasport stavby

Běžně do 30 dnů nebo spěšně do 7 dnů.

Zjednodušená stavební dokumentace, tedy pasport stavby, obsahuje popis stavby a výkresy. Vaši stavbu je třeba důkladně zaměřit, zdokumentovat a vypracovat projekt.

Pasport je třeba pro odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí, pokud to zákon ve Vašem případě umožňuje. Dále například při prodeji nemovitosti, při absenci původní výkresové dokumentace nebo po uskutečnění stavebních změn. Dále v případě nutnosti získání Průkazu energetické náročnosti budovy (energetický štítek, PENB) a nebo při plánování rekonstrukce.

V případě některých staveb je tím celý proces legalizace téměř ukončen. K pasportu se přidá nový geometrický plán a vše se předá stavebnímu úřadu. Ten následně vydá potvrzení o existenci stavby, které je nezbytné společně s geometrický plánem zanést na katastr nemovitostí. KN Vaši budovu do 30 dnů zapíše a vše je hotovo.

Cena pasportu stavby je individuální a odvíjí se od velikosti objektu, jeho tvarové složitosti  a času, který budeme mít na vyhotovení veškeré dokumentace. 

Službu PASPORT SPĚŠNĚ poskytujeme za příplatek 2000,- Kč. Pokud potřebujete dokumentaci opravdu rychle, zpracujeme ji pro Vás do 7 pracovních dnů od obdržení platby za zálohovou fakturu na náš účet a umožnění přístupu ke stavbě a do ní. Službu nelze uskutečnit v případě, že neumožníte vstup na parcelu a zaměření stavby v nejkratším možném termínu.

Běžné vyhotovení pasportu bez příplatku standardně zpracováváme do 30 dnů od úhrady zálohové faktury a umožnění přístupu ke stavbě a do ní.

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte.